ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ СПІВКОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН ДВОХ СУБ’ЄКТІВ НА ОДНОМУ РИНКУ

Post Reply
admin
Администратор
Posts: 55
Joined: 18 Nov 2019, 12:51

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ СПІВКОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН ДВОХ СУБ’ЄКТІВ НА ОДНОМУ РИНКУ

Post by admin » 21 Nov 2019, 06:43

Т.І. Олешко, професор
Національний авіаційний університет
О.Л. Лещинський, доцент
Коледж інженерії та управління Національного авіаційного університету
І.О. Геєць, доцент
Королівський Мельбурнський Tехнологічний УніверситетТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ СПІВКОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН ДВОХ СУБ’ЄКТІВ НА ОДНОМУ РИНКУ


В 2020 році минає п’ять років з дня загибелі одного з найяскравіших математиків кінця минулого і початку поточного століть – Джона Форбса Неша – молодшого, лауреата премії імені Нобеля в галузі економіки в 1994 році і Абелівської премії в 2015 році, який трагічно загинув повертаючись з Норвегії, де король Харольд V вручив йому премію Абеля. Неш говорив, що рівноважний стан – коли перемога не головне і немає переможених. Введене ним поняття рівноваги пронизане вірою в людство, вірою в те, що раціональна поведінка людей має ґрунтуватись на їх чесності, дотриманні даного слова і довірі до оточуючих. На думку авторів, можливість його рівноваги виокремлює чи не найбажаніший випадок співконкурентних відносин.
Дані дослідження присвячені пошуку ігрових моделей співконкурентних відносин суб’єктів ринку. При цьому співконкуренція трактується як присутність локальної співпраці вказаних суб’єктів на певних часових інтервалах при відсутності загальних спільних (співпадаючих) інтересів, тобто при збереженні конкурентних відносин між ними в загальному сенсі. Вказане трактування передбачає наявність взаємовигідних ситуацій, в яких природніми стають узгоджені дії, зокрема кооперація на певних етапах відносин, утворення коаліцій, якщо ці дії приводять до виграшу всіх або частини учасників даних відносин. Але можливі також ситуації, в яких ні кооперація, ні коаліційні об’єднання неможливі за певних обставин або причин.
В термінах теорії неантагоністичних ігор відокремлюють кооперативну поведінку гравців, коли правилами гри дозволяються кооперативний вибір сумісних стратегій та безкоаліційну поведінку, коли угоди і домовленості між гравцями заборонені правилами.
Image
Image
Відношення домінування в біматричних іграх значно відрізняється від відношень домінування в антагоністичних іграх і базуються на початкових даних, критеріях ігрової задачі і цілях гравців, які в такого типу іграх залишаються суперниками.
Image
Кожний з названих варіантів передбачає окреме тлумачення домінування стратегій, а тому індивідуальну процедуру спрощення функцій виграшу (зокрема платіжних матриць). Крім того названі варіанти критеріїв біматричної ігрової задачі передбачають чітке обґрунтоване розуміння співконкурентних відносин між суб’єктами ринку, зокрема структури співконкуренції (рівня співпраці і рівня конкуренції, їх пропорції у відносинах, тощо). Вказані міркування наводять на питання класифікації співконкуренції, зокрема з метою подальшого її адекватного моделювання на основі теоретико-ігрового інструментарію.
На відміну від антагоністичних ігор, де принципи minmax, maxmin і рівноваги співпадають (якщо їх реалізація можлива) і вони визначають єдність понять оптимальності і розв’язку гри, в теорії неантагоністичних ігор на сьогодні не існує єдиного підходу в тлумаченні і в створенні і формуванні принципів оптимальності. Існують окремі групи принципів, кожна з яких передбачає специфічні для неї додаткові припущення про поведінку і наміри гравців, а також структуру гри.
Image
Ситуація (позиція) рівноваги за Нешем є множинним принципом оптимальності, який передбачає, що різні позиції рівноваги можуть бути по різному сприйняті з точки зору оптимальності для різних гравців.
Вивчаючи питання моделювання співконкурентних відносин біматричним інструментарієм виникає необхідність врахування змістовного неспівпадання понять позиції рівноваги (жодний з учасників відносин самостійно не може збільшити свій виграш) і ситуації, оптимальної, наприклад за Парето (гравці діючи в локальному співробітництві не можуть збільшити виграш кожного одночасно). Відношення гравців між собою також можуть бути різними.
Image
Отже, для побудови адекватних моделей співконкурентних відносин двох суб’єктів ринку в термінах безкоаліційних ігор двох осіб попередньо мають бути вирішеними наступні питання:
1. Який критерій ігрової задачі?
2. Яка структура співконкурентних відносин?
3. Який тип відношень між суб’єктами співконкурентних відносин?
Таким чином, запропонований ігровий підхід до моделювання співконкурентних відносин на одному ринку на основі безкоаліційних ігор та досліджені умови, що передують мобудові моделі.

Список використаних джерел
1. Воробьёв Н.Н. Основы теорий игр. Бескоалиционные игры. – М. Наука, 1981. – 374 с.
2. Данилов Н.Н., Зенкевич Н.А. Неантагонистические игры двух лиц. – Кемерово : Изд-во Кем ГУ, 1990. – 99 с.
3. Нэш Дж. Бескоалиционные игры. Сб. статей «Матричные игры» под ред Н.Н. Воробьёва. – М. : Физматгиз, 1961. – 280 с.

Post Reply

Return to “2.Моделювання економічних систем і процесів”