ВИРОБНИЦТВО КУКУРУДЗИ: СВІТОВІ ТРЕНДИ І СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

Post Reply
admin
Администратор
Posts: 55
Joined: 18 Nov 2019, 12:51

ВИРОБНИЦТВО КУКУРУДЗИ: СВІТОВІ ТРЕНДИ І СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

Post by admin » 21 Nov 2019, 06:31

Н.В. Шибаєва, д.е.н., доцент
Д.О.Чернявський, слухач магістратури
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

ВИРОБНИЦТВО КУКУРУДЗИ: СВІТОВІ ТРЕНДИ І СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

Кукурудза є однією з основних сільськогосподарських культур у світі. Переважно (близько 75%) кукурудза використовується у виробництві кормів. Також з кукурудзи одержують етанол, газ, крохмаль, олію, крупи, цукор тощо. Обсяги виробництва кукурудзи у світі мають тенденцію до збільшення, що обумовлено збільшенням попиту на цю культуру. Загальносвітове виробництво кукурудзи становить понад 1,1 млрд тонн. Найбільшими виробниками кукурудзи у світі є США, Північна і Південна Америка – близько 50%, країни Азії – 30%, Європейський Союз і Східна Європа – 11%, африканські країни – 7%, Австралія – 2%.
Галузь виробництва зерна кукурудзи – важлива складова АПК України та її експортного потенціалу. Сприятливі природно-кліматичні умови в Україні стали об’єктивними умовами вирощування цієї зернової культури. Виробництво кукурудзи, починаючи з 2000 р. збільшується, якщо у 2000 р. вітчизняний обсяг виробництва кукурудзи становив тільки 3,8 млн т, то у 2018 р. цей показник досяг рекордного значення – 35,8 млн т, тобто обсяг збільшився у 10 разів.
Виробництво кукурудзи зосереджено в дев’яти областях України: Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Вінницькій. Це пов’язано з оптимальними кліматичними умовами для вирощування кукурудзи і отримання високих врожаїв.
Таблиця 1
Основні показники виробництва кукурудзи в Україні у 2000-2018 рр.
Image

Аналіз динаміки виробництва кукурудзи та інших показників функціонування підгалузі, представлених у таблиці 1 (площа, урожайність, рентабельність) протягом останніх років, дозволяє визначити деякі тенденції. По-перше, площа під культуру після швидкого розширення у період 2000-2014 рр., останніми роками залишається на стабільному рівні. Питома вага площ під кукурудзою у загальній площі посів в Україні має аналогічну динаміку. До 2013 р. її площі зростали за рахунок зменшення угідь під озимими та іншими менш прибутковими культурами, останніми роками вони становлять близько 30%. По-друге, урожайність має загальний тренд до збільшення, останніми роками вона не поступається показникам урожайності кукурудзи у країнах ЄС (7,76 т/га), але є суттєво нижче урожайності у США(11,5 т/га). По-третє, собівартість виробництва кукурудзи зростає, що відповідає загальній тенденції до збільшення собівартості сільськогосподарської продукції в Україні.
Рівень рентабельності суттєво коливається, що пов’язано в першу чергу з коливаннями цін на кукурудзу. Світові ціни на кукурудзу формуються в результаті взаємодії попиту і пропозиції і зазнають значних коливань. Найвища і найнижча ціни на кукурудзяні ф’ючерси, які торгуються на Чиказькій біржі (яка є однією з найбільших світових сировинних бірж), були зафіксовані відповідно у 2012 р. – 317 дол. США і у 2016 р. ‒ 120 дол. США/т.
Основні фактори, які впливають на світові ціни на кукурудзу це: погодні умови, особливо в період визрівання культури; зовнішні чинники, пов’язані зі змінами геополітичної ситуації (як приклад – торговельна війна між США та Китаєм); вплив нафтового еквіваленту, оскільки ринок кукурудзи (і всієї іншої аграрної продукції) є частиною глобального сировинного ринку, визначальним товаром на якому є нафта (за останні 15 років, найвищі ціни на кукурудзу були у 2012-му, коли й ціни на нафту досягли найвищого рівня).
На вітчизняному ринку цінова ситуація також мінлива, в зв’язку з курсовими коливаннями та погодними умови. Так, в окремі роки (2010 р. та 2012 р.) ціна на кукурудзу досягала максимуму – 300 дол. США/т. Проте у 2009 та 2014 рр. зафіксовані мінімальні ціни – 130 доларів за тонну. У 2018 р. загальний обсяг експорту кукурудзи у світі склав 33,9 млрд доларів США. Найбільшим експортером кукурудзи стали США (38,1%), Аргентина (12,5%), Бразилія (12,1%), Україна (10,3%). Отже, обсяги реалізації вітчизняної кукурудзи на зовнішньому ринку суттєво зросли і досягли рекордного значення (30,4 млн т). За прогнозами Міністерства сільського господарства США у сезоні 2018/2019 експорт кукурудзи з України також залишиться на високому рівні (30,0 млн т).
Особливість останніх років – закріплення Україною своїх позицій у топі світових продавців зерна кукурудзи і у зв’язку з цим, можливість впливати на світові ціни. Так ціни на українську кукурудзу з 2017 року індексуються компанією Platts і використовуються для визначення цін закриття ф’ючерсів на Чиказькій товарній біржі.
Для виробництва кукурудзи Україна імпортує високоякісне насіння посівного матеріалу кукурудзи високоврожайних гібридів. Близько 25,1% від усієї вартості імпорту зерна кукурудзи надійшло у 2018 р. із Франції, 21,8% – із Румунії, 20,3% – з Угорщини та решта 32,8% його з інших країн світу. Обсяг імпорту становив у 2018 р. близько 28,3 тис т.
Серед інструментів зменшення ризиків виробництва і реалізації кукурудзи вітчизняними аграріями використовуються форвардні контракти. Наприклад, у 2018 р. використання форвардних контрактів на кукурудзу мало ефект захисту при зниженні цін під час збору врожаю. Навесні 2018 р. при укладанні форвардних контрактів експортні ціни на кукурудзу були в середньому на рівні 170 дол. США/т. Але під час збору врожаю вони впали до 150 дол. США/т. Отже, ефект від використання форвардних контрактів на кукурудзу в 2018 р. становив близько 20 доларів на тонну. Форвардні контракти також захищають від несприятливих для виробників і трейдерів курсових коливань гривні. Це один з основних інструментів Аграрного фонду України. Щороку фонд закуповує близько 1 млн тонн зернових саме шляхом укладання форвардних контрактів. У 2018 р. Аграрний фонд купував кукурудзу 3 класу за ціною 4150 грн/т. Основна мета використання такого інструменту з боку держави – підтримка малих та середніх агровиробників, створення системи отримання коштів аграріями. Після укладання форвардного контракту агровиробники одразу отримають 65% від загальної вартості поставки за договором. Додаткова вимога від Аграрного фонду – обов’язкове страхування врожаю.
Інший інструмент зменшення ризиків – агрострахування. У 2018 р. було застраховано 59 082 га посівів кукурудзи, що становило 1,2% від загальної площі посівів кукурудзи. Як зазначалося, страхування врожаю є вимогою для укладення форвардних контрактів з Аграрним фондом, отже як самостійний інструмент захисту від ризиків страхування поки не набуло поширення. Враховуючи позитивну світову практику, у використанні даного інструменту Україна має величезні резерви.
Основні показники розвитку кукурудзівництва в Україні мають позитивну динаміку, загальний вектор відповідає світовим трендам розвитку цієї підгалузі, резервами, використання яких, покращить умови функціонування цієї підгалузі в Україні вважаємо, підвищення врожайності, інституціоналізацію інструментів зниження ризиків, підвищення прозорості та визначеності умов функціонування підгалузі з боку держави.

Список використаних джерел
1. Державна служба статистики України. URL.: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Ринок кукурудзи: основні тренди. URL.: http://agro-business.com.ua/agro/ekonom ... rendy.html
3. Аграрний фонд. URL.: http://agrofond.gov.ua/news/list/546--p ... 2018-roku/

Post Reply

Return to “1.Управління економічними системами і процесами”