ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ І ГОСТЕЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

Post Reply
admin
Администратор
Posts: 55
Joined: 18 Nov 2019, 12:51

ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ І ГОСТЕЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

Post by admin » 21 Nov 2019, 05:13

Шановні учасники і гості IX Всеукраїнської науково- практичної Інтернет-конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління» вітаємо Вас з початком роботи уже традиційної інтернет конференції на теренах інформаційного простору з питань управління економічними системами, моделювання економічних систем, теоретичних основ економічної кібернетики, формування механізмів та систем стратегічного розвитку суб’єктів господарювання. Організаторами конференції запропоновано розширити коло обговорення наукових проблем шляхом дослідження економічних та соціальних проблеми розвитку громад, територій, суб’єктів господарювання та формування стратегій соціально-економічного їх розвитку, що особливо стало актуальним в умовах проведення децентралізації.
Актуальним залишаються питання досліджень соціально-економічних проблем модернізації і розвитку кооперації, управлінням кооперуванням та інтеграційними процесами. Рівень актуальності цих досліджень визначається перевагами кооперації, яка надає можливість будувати соціально орієнтовану економіку, суть і форма якої надає можливості в умовах динаміки нестабільного розвитку знаходити шляхи стабілізації та позитивних темпів розвитку.
Ріст обсягів знань та кількості інформації про процеси управління та діяльності економічних об’єктів змушує дослідників проводити пошук нових моделей управління та вимагає вирішень проблем підготовки фахівців побудованих на системних принципах формування їх компетенцій на міждисциплінарному та практико-орієнтованому підході. Фахівцями кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем запропоновано обговорити питання підготовки фахівців за спеціальністю 051 Економіка навчальні програми «Економічна кібернетика», «Інформаційні системи в економіці та бізнес-аналітика», «Бізнес-економіка» і разом з кафедрою Менеджмент - освітню програму «Менеджмент інформаційних ресурсів».
Наукові дослідження були проведені кафедрою економічної кібернетики, бізнес економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі разом із Міжнародним центром дослідження проблем модернізації і розвитку кооперації, Академією економічних наук України, Спілкою економістів України, а також з Фундацією «Інститут розвитку міжнародного співробітництва» (Foundation Institute for International Cooperation Development, Poznan, Poland), в рамках міжнародної співпраці в галузі науки та спільних наукових дослідженнях.
Актуальність піднятих проблем наукових досліджень були і залишаються підставою для вироблення нової сучасної концепції підготовки фахівців з економіки, економічної кібернетики, бізнес-аналітики та комп’ютерних інформаційних технологій, вирішення проблем підготовки наукових кадрів для інноваційної сфери в Україні.
Обговорення матеріалів конференції стане запорукою загальних майбутніх успіхів. Доповіді конференції спрямовані на посилення інтеграції та залучення широких кіл науковців і до вирішення широкого кола питань, пов'язаних з системних підходом до розв’язку задач, що постають перед сучасною економікою у непростий період світових економічних процесів. Шановні учасники та гості конференції, Ваша енергія, що спрямована на реалізацію нових ініціатив щодо втілення в життя програм оздоровлення економіки, поза всяким сумнівом, послужить зміцненню наукових, ділових зв’язків для розвитку інноваційних та інтеграційних процесів в Україні та Європі. Ми впевнені, що результати цьогорічної конференції знайдуть своє втілення в нових проектах і програмах, і, в кінцевому рахунку, слугуватимуть надійною сходинкою на шляху до процвітання нашої держави

Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


Рекомендовані статті учасників конференції будуть опубліковані у «Віснику ПУЕТ. Серія Економічні науки»
(журнал входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»)
(вимоги до друку та оплати статей знаходиться на сайті
http://puet.edu.ua/uk/zhurnal-naukovyy-visnyk)

Карнаухова Г.В.
Posts: 1
Joined: 21 Nov 2019, 10:20

ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ І ГОСТЕЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

Post by Карнаухова Г.В. » 21 Nov 2019, 10:24

Дуже приємно приймати участь

Post Reply

Return to “ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ І ГОСТЕЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ”